Kissinger assasinates Allende inaugurating neoliberalist era

USA kills Chilean President 1973 (Chile 9/11)